LEO | Rozwiązania IT


Wdrożenie rozwiązania pozwalającego na synchronizację danych o kontrahentach pomiędzy różnymi systemami teleinformatycznymi działającymi u klienta.

Opis wdrożenia

W ramach wdrożenia nasza firma przygotowała rozwiązanie indywidualne przekazujące dane o kontrahentach w formacie JSON do systemu wymiany danych za pośrednictwem „szyny danych” działającej jako REST API dwukierunkowo, to jest wysyłanie informacji o kontrahentach oraz ich pobieranie włączając w to aktualizację i dodawanie nowych kontrahentów do oprogramowania handlowo-magazynowego InsERT Subiekt GT z wykorzystaniem dodatku COM-owego InsERT Sfera dla Subiekta GT.

Do pobierania danych przeznaczonych do wysłania wykorzystano język zapytań T-SQL,

Utrudnienia

Jednym z utrudnień, które pokonaliśmy w trakcie realizacji wdrożenia było powiązanie wysyłanych kontrahentów z systemem zewnętrznym. Rozwiązaliśmy to stosując tabelę pomocniczą powiązań, w której przechowywane są informacje o identyfikatorach zewnętrznych i wewnętrznych. Pomogło to nam uniknąć problemów związanych z utratą integralności danych.

Środowisko

Microsoft Windows Server, InsERT Subiekt GT z dodatkiem InsERT Sfera dla Subiekt GT

Wykorzystane technologie

Microsoft Visual Studio 2022, Microsoft .NET Framework 4.6.1, Windows Presentation Foundation (WPF), RestSharp, T-SQL, JSON

Informacje

Kraj: Polska

SektorHandel

Zakres realizacji

Dedykowane oprogramowanie do wymiany informacji o kontrahentach z zewnętrznym systemem

Wykorzystane technologie:

.NET Framework 4.6.1, REST API, DevExpress, WPF