LEO | Rozwiązania IT


Synchronizacja Subiekt GT (Navireo) z systemem obsługi magazynu Formica WMS.

Opis wdrożenia

Przygotowane przez nas rozwiązanie umożliwia obustronną synchronizację pomiędzy programem Subiekt GT (Navireo) a systemem obsługi magazynu Formica WMS.

Jednym z problemów występujących w firmach jest sprawna obsługa wydań i przyjęć magazynowych. Jego rozwiązaniem może być wprowadzenie systemu do zarządzania logistyką magazynową (WMS) i jego integracja z istniejącym już systemem handlowym, którym jest Subiekt GT (Navireo).

Integracja dzieli się na trzy podstawowe etapy:

 1. Zgłoszenie utworzonych dokumentów przyjęć i wydań z systemu InsERT do Formica WMS.
 2. Operacje magazynowe wykonywane po stronie Formica WMS przez magazynierów.
 3. Realizacja dokumentów przyjęć i wydań w systemie InsERT na podstawie komunikatu potwierdzającego realizację z Formica WMS.

Zgłoszenia dokumentów do realizowania w systemie WMS odbywają się w pełni automatycznie. W ramach zgłoszeń przesyłane są dokumenty przyjęć takie jak ZD / PZ / PW / KFS czy też dokumenty wydań ZK / WZ / RW / KFZ. Procesom zgłoszeniowym mogą podlegać również dokumenty MM, realizujące przesunięcia międzymagazynowe.

Cały system zgłoszeniowo – realizacyjny jest zbudowany przy użyciu mechanizmu flag własnych Subiekta GT (Navireo). To one właśnie są elementem sterującym, inicjującym proces zgłoszenia do WMS wystawionego w Subiekcie (Navireo) dokumentu. Postawienie przez użytkownika dedykowanej flagi odpowiada za przesłanie dokumentu do realizacji po stronie WMS, z kolei odpowiedź z systemu WMS skutkuje jej zmianą zgodnie ze statusem realizacji  (realizacja zgodna / realizacja z brakami / realizacja anulowana).

Okno główne programu

Odpowiedź systemu Formica WMS powoduje przede wszystkim wykonywanie przez synchronizację w Subiekcie (Navireo) określonych akcji związanych ze statusem realizacji.

Najczęstsze realizowane operacje po stronie subiekta:

 • zmiana flagi na inną (zgodnie z ustawieniami)
 • wywołanie skutku magazynowego lub też jego wycofanie
 • modyfikacja dokumentów w zakresie ilościowym
 • generowanie dokumentów końcowych, np. FS / PAi do dokumentów WZ
 • drukowanie dokumentów na drukarce lub jako PDF
 • wysyłanie powiadomień o realizacjach na adres e-mail
 • synchronizacja numerów listów przewozowych

Operacje wykonywane w ramach odpowiedzi na realizację są dostosowywane przez nas do indywidualnych potrzeb klienta. Proces realizacji dokumentów wykonywany jest w pełni automatycznie.

Istotnym elementem jest zachowanie prawidłowych stanów magazynowych pomiędzy oboma systemami. Nieodłącznym elementem rozwiązania jest mechanizm inwentaryzacji.

Inwentaryzacja stanów magazynowych może zostać zrealizowana na dwóch poziomach.

Inwentaryzacja doraźna pojedynczych asortymentów powoduje wyrównanie stanów magazynowych wskazanych towarów za pośrednictwem mechanizmu RW / PW w Subiekcie (Navireo). Dzięki temu można przeliczyć ilość konkretnych wskazanych towarów.

Inwentaryzacja IWc pozwala na wyrównanie stanów magazynowych wszystkich pozycji asortymentowych z wykorzystaniem dokumentu inwentaryzacji po stronie Subiekta (Navireo).

Podsumowanie

Wdrożenie zintegrowanego z Subiektem GT (Navireo) systemu Formica WMS zdecydowanie ułatwia pracę w magazynie i automatyzuje procesy. Zalety wdrożenia:
 
 • Szybsza i sprawniejsza realizacja zamówień od klientów
 • Szybsza i sprawniejsza realizacja przyjęć do magazynu
 • Zredukowanie niemalże do zera pomyłek podczas przyjęć i wydań
 • Optymalizacja wykorzystania miejsca w magazynie
 • Optymalizacja pracy pracowników magazynu
 • Zwiększenie wydajności magazynu
 • Całkowita kontrola nad stanami magazynowymi, permanentna inwentaryzacja
 • Brak konieczności znajomości asortymentu przez pracowników magazynu
 • Szybkie (15 min) wdrożenie nowego pracownika do pracy w magazynie

Nasze wdrożenia

Środowisko

Microsoft Windows Server, InsERT Subiekt GT z dodatkiem InsERT Sfera dla Subiekt GT / Navireo

Wykorzystane technologie

Microsoft Visual Studio 2022, Microsoft .NET Framework 4.7.2, Windows Presentation Foundation (WPF), T-SQL, Microsoft SQL Server Jobs

Informacje

Kraj: Polska

Sektor: Handel, Magazyn

Zakres realizacji

Synchronizacja Subiekt GT / Navireo z Formica WMS

Wykorzystane technologie:

Microsoft Visual Studio 2022, Microsoft .NET Framework 4.7.2, Windows Presentation Foundation (WPF), T-SQL, Microsoft SQL Server Jobs