LEO | Rozwiązania IT


Subiekt GT — Automatyczna i zbiorcza zmiana statusu rezerwacji towarów na zamówieniach od klienta.

Opis wdrożenia

Przygotowane przez nas rozwiązanie, umożliwia zbiorczą zmianę statusu rezerwacji towarów na zamówieniach od klientów w Subiekcie GT. Aplikacja działa automatycznie co określony interwał czasu. Warunki określające, które zamówienia mają mieć zmieniany status rezerwacji, ustalone były indywidualnie z klientem podczas wdrożenia. Dzięki temu rozwiązanie zostało maksymalnie dostosowane do potrzeb klienta. 

Środowisko

Microsoft Windows Server, InsERT Subiekt GT z dodatkiem InsERT Sfera dla Subiekt GT

Wykorzystane technologie

Microsoft Visual Studio 2022, Microsoft .NET Framework 4.6.1, Windows Presentation Foundation (WPF), T-SQL

Informacje

Kraj: Polska

SektorHandel

Zakres realizacji

Rozwiązanie umożliwiające zbiorczą i automatyczną zmianę statusu rezerwacji stanu na zamówieniach.

Wykorzystane technologie:

.NET Framework 4.7.2, DevExpress, WPF